Penerbitan Akta Perceraian

Penerbitan Akta Perceraian

Akta perceraian adalah suatu bukti outentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu. Mengap...

STMJ ( Salam Tiga Puluh Menit Jadi )

STMJ ( Salam Tiga Puluh Menit Jadi )

STMJ (Salam Tiga Puluh Menit jadi) Merupakan program baru yang tercetus dari Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Program ini mengacu pada program Dukcapil secara nasional yaitu ” Sehari Mesti jadi”, dimana proses pembuatan/ cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Penerbitan Pembuatan Akta Kematian Melalui Layanan Whatsapp ( PAK MALAW)

Penerbitan Pembuatan Akta Kematian Melalui Layanan Whatsapp ( PAK MALAW)

Pak Malaw alias Pengurusan Akte Kematian Melalui Whatsapp. Tujuan “percepatan pelayanan akta kematian, percepatan target cakupan akta kematian dan peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan” SK Bupati Natuna Nomor 301 Tahun 2018 Persyaratan : Persyaratan akta kematian biasa Surat keterangan kematian...

Penerbitan Akta Kelahiran Umum 1 jam Aja

Penerbitan Akta Kelahiran Umum 1 jam Aja

Satu Jam AJA yang artinya, satu jam akte jadi dengan syarat lengkap tentunya. Persyaratannya : (1). Fotocopy KK dan KTP Orang Tua (2). Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan (3). Surat Keterangan Lahir dari Penolong Kelahiran (4). Fotocopy KTP 2 Orang Saksi (5). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (b...

Penerbitan Akta Perubahan / Kutipan Kedua

Penerbitan Akta Perubahan / Kutipan Kedua

Penerbitan Akta Perubahan atau disebut juga dengan Akta Kutipan Kedua. Merupakan pengajuan perubahan atas akta kelahiran, perubahan nama atau tempat tanggal lahir, dan sebagainya.

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut. Hal-hal yang perlu diketahui tentang Pengesahan Anak: – Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelakana paling lambat 30 (ti...

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak Syarat Pembuatan Akta PengangkatanAnak : (1). Mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak (2). Penetapan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak (Fotocopy) (3). Kutipan Akta Kelahiran (asli dan fotocopy) (4). Fotocopy KK dan KTP Pemohon (5). Fotocopy KK dan KTP Orang Tua kandung (6) Fotocopy KK dan KTP Orang Tua Angk...

Penerbitan Akta Perceraian

Penerbitan Akta Perceraian

Penerbitan Akta Perceraian : (1). Putusan Pengadilan Negeri Tentang Perceraian (2). Akte Perkawinan Asli Suami Istri (3). Fotocopy KK/KTP Suami Istri (4). Fotocopy 2 KTP Saksi

Penerbitan Akta Perkawinan

Penerbitan Akta Perkawinan

Syarat Penerbitan Akta Perkawinan : (1). Surat bukti Perkawinan Agama Asli dan Fotocopy (dilegalisir) (2). Akta Kelahiran Suami & Istri (fotocopy) (3). Fotocopy KK & KTP Suami Istri (4). Surat Ijin Dari Atasan PNS/TNI/POLRI (5). Pas Photo Warna Berdampingan Suami & Istri Ukuran (4×6) Sebanyak 6 (Enam) (6). Fotocopy KTP 2 (Dua) Oran...

Penerbitan Akta Kematian

Penerbitan Akta Kematian

Penerbitan Akta Kematian Syarat Pembuatan Akta Kematian : (1). Srat Keterangan Kematian Asli dari (Rumah Sakit/Kelurahan/Desa/Kepolisian) (2). KK dan KTP Asli Yang meninnggal (3). Fotocopy KK Yang meninggal (4). Fotocopy KTP Pelapor (Suami/Istri/Anak/Orang Tua/Kakak/Adik) (5). Fotocopy KTP 2 Orang Saksi (6). Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Bagi Yan...