Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.

Hal-hal yang perlu diketahui tentang Pengesahan Anak:
– Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelakana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
– Pengurusan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
– Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak
– Proses Penerbitan Pengesahan Anak pada Instansi Pelaksana (Disdukpil) paling lambat 7 (tujuh) hari

Persyaratan Pengesahan Anak di Disdukcapil Kab. Natuna:
1. Surat pengantar dari RT diketahui lurah setempat
2. Foto Copy KK dan KTP kedua orang tua
3. Akta Lahir anak yang akan disahkan
4. Foto Copy Akta Perkawinan orang tua.
5. Surat pernyataan dari orang tua terhadap anak kandungnya untuk disahkan sebagai anak suami-isteri.